Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Вълчедръм

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Слънчице"

ул."Славянска" 23 А, Вълчедръм

Обединено Детско Заведение "Слънчице" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9744 23-76

Целодневна Детска Градина "Патиланци"

ул."Самуил" No 37А, Вълчедръм

Целодневна Детска Градина "Патиланци" Целодневна Детска Градина "Патиланци" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9744 34-05; +359 (0)887 316835