Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Тополовград

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Иглика", с. Синапово

ул."Иван Иванов" No 54, с. СинаповоТополовград

Целодневна Детска Градина "Иглика" (Село Синапово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)4737 338

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов", с. Радовец

ул."Георги Димитров" No 21, с. РадовецТополовград

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов" (Село Радовец) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов", с. Хлябово

ул."Петър Берон" No 1, с. ХлябовоТополовград

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов" (Село Хлябово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)4738 224

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Устрем

ул."Възраждане" No 3,, с. УстремТополовград

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Устрем) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Целодневна Детска Градина "Слънце", с. Орешник

"Стоян Бабаджиев" No 16, с. ОрешникТополовград

Целодневна Детска Градина "Слънце" (Село Орешник) - целодневна детска градина с общинско финансиране.