Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Тетевен

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Васил Левски"

ул. "Христо и Калин Цакови" No 3, Тетевен

Целодневна Детска Градина "Васил Левски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)678 23-87

Целодневна Детска Градина "Радост"

кв. "Полатен", Тетевен

Целодневна Детска Градина "Радост" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)678 366

Целодневна Детска Градина No 2 "Незабравка"

ул. "Мария Михайлова" No 2А, Тетевен

Целодневна Детска Градина No 2 "Незабравка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)678 24-73

Целодневна Детска Градина No 3 "Детелина"

кв. "Топлика", ул. "Бели Вит" No 34, Тетевен

Целодневна Детска Градина No 3 "Детелина" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)678 24-05