Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Търговище

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Пчелица"

ул."Н. Симов" 6, Търговище

Обединено Детско Заведение "Пчелица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)601 63972
E-mail

Целодневна Детска Градина "Букет"

ул."Ал. Стамболийски" 97, Търговище

Целодневна Детска Градина "Букет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)601 64912

Целодневна Детска Градина "Детска Радост", с. Лиляк

ул.Люляк No 4, с. ЛилякТърговище

Целодневна Детска Градина "Детска Радост" (Село Лиляк) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6020 06020/427

Целодневна Детска Градина "Зорница", с. Дралфа

ул. “Република“ №1, п.к. 7782, с. ДралфаТърговище

Целодневна Детска Градина "Зорница", с. Дралфа Целодневна Детска Градина "Зорница" (Село Дралфа) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6027 373
E-mail

Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал ...

Целодневна Детска Градина "Калинка", с. Росина, филиал с. Кръшно - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6027 403

Целодневна Детска Градина "Мир", с. Търновца, филиали в...

ул.”Г. Сарджев” №18, с. ТърновцаТърговище

Целодневна Детска Градина "Мир", с. Търновца, филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец Целодневна Детска Градина "Мир", с. Търновца, филиали в с. Вардун, с. Черковна и с. Драгановец - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6003 364
E-mail

Целодневна Детска Градина "Незабравка", с. Дългач

Целодневна Детска Градина "Незабравка" (Село Дългач) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6029 250

Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк

кв. ЗАПАД 2, Търговище

Целодневна Детска Градина "Приказка" с филиал с. Лиляк - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)601 64852
E-mail

Целодневна Детска Градина "Пролет", с. Разбойна

ул."Първи май", с. РазбойнаТърговище

Целодневна Детска Градина "Пролет" (Село Разбойна) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)601 64889

Целодневна Детска Градина "Първи Юни", с. Баячево

УЛ. "в. Левски" 83, с. БаячевоТърговище

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" (Село Баячево)- целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6063 06063/225