Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Свиленград

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Зорница"

ул."Гео Милев" No 3, Свиленград

Обединено Детско Заведение "Зорница" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)379 7-12-26; +359 (0)886 332276

Целодневна Детска Градина "Радост"

УЛ. "ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ" 8, Свиленград

Целодневна Детска Градина "Радост" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)379 7-14-89

Целодневна Детска Градина "Слънце"

Бул."България" 189, Свиленград

Целодневна Детска Градина "Слънце" - е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)379 7-14-08; +359 (0)886 334435; +359 (0)379 7-14-09

Целодневна Детска Градина "Снежанка"

"Христо Ботев" 21, Свиленград

Целодневна Детска Градина "Снежанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)379 71637