Печат |  Затвори прозореца

РУСКИ ЛИЦЕЙ - СОФИЯ

Адрес
ул. Св.Наум 36, София
Телефон
088 8721101, 088 8532123, 02 9630687
Уеб сайт
Вид
Частна
Директор
Шара Карсакпаева
РУСКИ ЛИЦЕЙ - СОФИЯ
Разгледай галерия
РУСКИ ЛИЦЕЙ - СОФИЯ е уникален частен образователно-културен комплекс, обединяващ Детска градина, Средно езиково училище, Училище за Танцово изкуство и Балетна школа. Професионално обучение по Руски и Английски език, Класически и Модерни танци.
Целодневна детска градина с прием на деца от около 3 години до постъпване в І-ви клас.
Ранно чуждоезиково обучение по руски и английски език.
Занимания по хореография, музика, изобразително изкуство и спорт.Всяка възрастова група провежда заниманията в своя учебна зала, обзаведена уютно и според изискванията за качествен учебно-възпитателен процес.В спалните помещения са осигурени всички изисквания за спокоен сън.На децата се предоставя сутринна и следобедна закуска и топъл обед с кетерингово обслужване в специално обзаведена столова, както и неограничено количество изворна трапезна вода с минимално съдържание на флуор и други минерални вещества, неподходящи за деца.Обособена е специална зала за игри. На разположение на деца и възпитатели са музикални инструменти, мултимедия, оборудване за занимателни и спортни игри.Детската площадка е достатъчно просторна и защитена. Оборудването е безопасно и съобразено с физическите възможности на децата от всички възрастови групи.По график се ползват специално оборудваната зала за хореография, спортната зала и откритата спортна площадка, а по договор със Средното училище при Посолството на Русия – покрит басейн.Организирано е медицинско обслужване чрез договори с медицински специалисти и постоянно действащ здравен кабинет, лицензиран от СРИОКОЗ.За организирани пътувания за мероприятия извън територията на детската градина се използва училищен микробус, управляван от професионален водач.Безопасността на децата се обезпечава от специализирана охранителна фирма и е интегрирана в системата за безопасност на Средното училище като част от посолския комплекс на Русия в София.  
Печат |  Затвори прозореца