Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Район "Надежда"

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

115 ЦДГ "Осми март"

ул. "8-ми март" №28, София

Това е най-старото детско заведение в район „Надежда”. Помещава се в специално проектирана за детска градина монолитна сграда, с оригинална архитектура от типа на българските възрожденски къщи. Разполага с богата и добре стопанисвана материална и дидакти ...

Телефон02/938-13-45
E-mail

137 ЦДГ "Калина Малина"

ул. "Република" №70, София

137 ЦДГ "Калина Малина" ЦДГ №137 е член на Международната организация по предучилищно възпитание и подготовка – ОМЕП. Има филиал в бл. 111, където се помещават 2 групи на полудневен режим. Разполага с много добра материална база. Помеещнията са просторни и слънчеви, дворът е г ...

Телефон02/938-83-30, 02/938-82-30

152 ЦДГ "Връбница"

ул. "Горни Порой" №2, София

Детското заведение е общинска собственост. Помещава се в специално проектирана за детска градина сграда, отговаряща на всички санитарно-хигиенни норми за отглеждане на малки деца. Децата разполагат с просторни занимални за всяка група, спални, гардеробна, ...

Телефон02/938-13-69

170 ЦДГ "Пчелица"

ул. "Любородие" №4, София

170 ЦДГ "Пчелица" ЦДГ №170 „Пчелица” е целодневна детска градина. Разполага с богата материална база, добре поддържана сгарда, различни центрове за работа с децата, музикален салон, оборудван с пиано и музикални инструменти. Дворът е голям, добре поддържан, с много растите ...

Телефон02/938-29-22
E-mail

24 ОДЗ "Надежда"

ул. "Кумановски бой" №16, София

24 ОДЗ "Надежда" Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Има яслена група и група за предучилищна подготовка. Децата са разпределени в групи по възраст. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др. Децата разполагат с прост ...

Телефон02/938-11-70
E-mail

27 ОДЗ "Детска китка"

ул. "Възрожденска" 19с, София

Детското заведение е общинска собственост. Има филиал, който се намира на ул. „Княз Иван Кулин” №9, в който се помещават 1 яслена и 3 гардински групи. Децата разполагат с просторни и светли занимални, с обособени кътове по интереси, където се твори, моде ...

Телефон02/938-26-55

38 ОДЗ "Дора Габе"

ул. "Проф. П. Ников" № 12 А с, София

8 ОДЗ Дора Габе функционира с 10 групи деца, разпределени по възрастов признак в 2 яслени и 8 градински. Разполага със съвременна, богата, естетична и мултифункционална среда: - просторни и уютни занимални; - салон за изкуства ; - физкултурен салон; ...

Телефон02/938-71-64; 02/836-21-84
E-mail

90 ОДЗ "Веса Паспалеева"

ул. "Иван Момчилов" №44, София
odz90.hit.bg/index.html

Детската градина приема деца от 1 до 7 годишна възраст. Има яслена група и група за предучилищна подготовка. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персонал и др. Децата са разпределени в групи по възраст. Децата разполагат с музика ...

Телефон02/938-28-56, 02/938-29-18
E-mail