Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Район "Лозенец"

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

11 ЦДГ

ул. "Кораб планина" №42, София

11 ЦДГ Държавна целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон02/862-31-48
E-mail

141 ЦДГ "Славейкови поляни"

ул. "Света гора" №33, София
cdg141.ovo.bg

141 ЦДГ "Славейкови поляни" Целодневна детска градина Славейкова поляна се намира в непосредствена близост до едноименната градинка в район Лозенец, София. Мястото е естествена среда на природни забележителности и е паметник на културата от национално значение. Същевременно то е пос ...

Телефон02/866-21-54, 02/865-66-84
E-mail

166 ЦДГ "Веселушка"

ул. "Горски пътник" №23, София
cdg166.com

166 ЦДГ "Веселушка" ЦДГ №166 „Веселушка” е целодневна детска градина. Детското заведение е общинска собственост. Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Има предучилищна подготвителна група. За децата се грижи екип ...

Телефон02/866-22-71
E-mail

174 ЦДГ "Фют"

ул. "Мала планина" №36, София
fiut174.wordpress.com

174 ЦДГ "Фют" Детска градина "ФЮТ разполага с просторни, съвременно обзаведени помещения, обзаведенаи с красиви и функционални детски мебели, и добре оборудван вътрешен и външен двор. Здравен кабинет, спални-занимални с изцяло обновено обзавеждане, кътове за дейности п ...

Телефон02/862-10-90; 088 480 1536
E-mail

19 ЦДГ "Св. София"

ул. Христо Смирненски № 36, София

Детската градина разполага с триетажна сграда с просторни помещения – всяка група има отделна занималня и спалня, има физкултурен салон, кабинет по английски език. Дворът е обезопасен, с нови уреди.Детската градина има охрана и видеонаблюдение.Децата са ...

Телефон02/866-12-30
E-mail

56 ЛДГ

ул. "Св. Наум" №22, София

56 ЛДГ Логопедична дестска градина №56 работи по специална програма за предучилищно обучение и възпитание с цел профилактика на обучителните трудности и успешна интеграция в училищната среда. Логопедична детска градина №56 предлага целодневно обучение и терапия ...

Телефон02/866-21-97
E-mail

92 ЦДГ "Лозичка"

ул. "Розова долина" №12а, София
cdg92.com

92 ЦДГ "Лозичка" Водещо начало в работата на детската градина е: Активна двигателна ангажираност на децата в организирана форма на обучение с оздравителна, възпитателна, спортна и приложна насоченост Да изпълни първа своята социална мисия да подготви децата та ...

Телефон02/866-13-58
E-mail

93 ЦДГ "Славейче"

ул. "Кап. Тодор Ночев" №30, София
www.cdg93.bg

93 ЦДГ "Славейче" ЦДГ №93 „Славейче” е целодневна детска градина. Детската градина приема деца от 3 до 7 годишна възраст. Децата са разпределени в групи по възраст. Има предучилищна подготвителна група. За децата се грижи екип от квалифицирани специалисти, помощен персо ...

Телефон02/862-30-49
E-mail

Аладин - частна детска градина

Лозенец, ул. Люботрън 19, София
aladin-school.com

Аладин - частна детска градина Детска градина Аладин е училище за музика, слово и танци. Детската градина работи по световно-признатата система “Шулверг”, създадена от Карл Орф. Целта на тази система е чрез активизиране на творческия импулс у детето, в условията на колективната импр ...

Телефон0878 841 062, 0885 841 021, 0878 286 674
E-mail

Алиса - частна детска градина

ул. „ Горски пътник ” 30, София
alissa-bg.com

Детска градина "Алиса" стартира дейността си през септември 2000 г., а официалното разрешение от МОН е получено със заповед Nо. РД 14-44 от 23.05.2001г. Основни цели на детската градина “Алиса” са формиране на готовност за учене в децата и свободно общув ...

Телефон865 28 80; GSM: 0888 85 35 25; GSM: 0895 61 64 26
E-mail