Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Район "Красно село"

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

114 ЦДГ

бул. "Цар Борис III" №54а, София

Детското заведение е с богат опит и традиции в областта на предучилищното възпитание.Организирането на живота на децата е съобразено с дневния режим, залегнал в програмата за възпитание на детето от 2 до 7 години. Отделено е водещо място на подготовката ...

Телефон02/954-60-20, 02/851-82-56

124 ЦДГ " БЪРБОРИНО "

"Захари Круша" №20, София

124 ЦДГ " БЪРБОРИНО " Детската градина има две сгради. Централната сграда е построена по типов проект и е на два етажа. Четирите групи са с отделни хигиенични и просторни занимални, спални, гардеробни и тоалетни, отговарящи на държавните стандарти. Има тераси, които на първишя ...

Телефон02/952-20-28, 02/952-23-43
E-mail

136 ЦДГ "Славия"

бул. "Цар Борис III" №130, София

136 ЦДГ "Славия" Разположена в парка пред стадион "Славия" градината разполага с 8 дка озеленен двор и обособени детски площадки. В двора растат борове, кестени, липи, брези, люляци, магнолия, японска дюля. Тази разнообразна растителна среда благоприятства екологичното и ...

Телефон02/855-14-68, 02/855-15-68
E-mail

145 ЦДГ "Българка"

бул. "Никола Мушанов" №151, София

Детската градина, като първа стъпка в образователната ни система е длъжна да постави основите върху които ще се изгражда образоваността на новия човек. За това работим в Целодневна детска градина № 145. Искаме децата ни да живеят и изградят един по хубав ...

Телефон02/822-06-63
E-mail

162 ЦДГ "Вихрогонче"

ул. "Урвич" №12, София

162 ЦДГ "Вихрогонче" Целодневна детска градина №162 "Вихрогонче" е разположена в 2 сгради - централна и филиал. Обширният двор от 5 дка е залесен, затревен и добре поддържан. Всички помещения са просторни, слънчеви и модерно обзаведени. Физкултурните салони са добре обору ...

Телефон02/952-23-29
E-mail

67 ЦДГ

ул. "Бъкстон" №16, София

Материалната база на детската градина е в много добро състояние. Помещенията са слънчеви и просторни. Всяка група има самостоятелна занималня, спалня, гардеробна и санитарни помещения. Дворът е добре озеленен, има обособени площадки за игра за всяка група ...

Телефон02/856-30-57
E-mail

7 ЦДГ

ул. "Григор Пърличев" №10, София

7 ЦДГ Разположена е на два етажа с четири занимални и спални. Занималните са просторни и хигиенични, естетически оформени и съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Има просторна и озеленена дворна площ. Площадките за различните групи ...

Телефон02/952-17-97
E-mail

8 ОДЗ "Таврия"

ул. "ген. Стефан Тошев" №34, София
www.odz8-tavria.com/odz1.htm

8 ОДЗ "Таврия" Обединено детско заведение № 8 "Таврия" е общинска целодневна детска градина и детска ясла за деца от 1 година до постъпване в първи клас. За децата се грижат екип от специалисти: по предучилищна педагогика, по музика, логопед, чужд език, физическа кул ...

Телефон02/859-22-87, 02/859-75-31
E-mail

80 ОДЗ "Приказна калина"

ул. "Видлич" №2, София

80 ОДЗ "Приказна калина" е целодневна детска градина с общинско финансиране. Разполага с помещения, отговарящи на всички санитарно-хигиенни изисквания за правилно отглеждане и възпитание на децата и провеждане на качествен педагогически процес. Обучението ...

Телефон02/859-50-17, 02/859-81-70
E-mail

85 ЦДГ "Родина"

"Дамян Груев" №4, София

85 ЦДГ "Родина" ЦДГ №85 "Родина" е целодневна детска градина. Приема деца от 3 до 6 годишна възраст.Обучението на децата по всички направления е съобразно държавните образователни изисквания на МОН

Телефон02/952-10-48
E-mail