Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Правец

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Индира Ганди"

ул. Димитър Грънчаров №21, Правец
www.indira-gandi.hit.bg

Целодневна Детска Градина "Индира Ганди" Денят на децата се състои от: Самостоятелни занимални с бактерицидни лампи Самостоятелни спални с бактерицидни лампи Физкултурен салон Музикален салон Салон на фолклора Плувен басейн Площадка по безопасност на движението ...

Телефон07133/ 21-93
E-mail