Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Попово

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Слънце"

кв. "Запад", бл.37, Попово

Обединено Детско Заведение "Слънце" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)608 22763

Първа Целодневна Детска Градина "Люляче"

"Марко Николов" No 2, Попово

Първа Целодневна Детска Градина "Люляче" Първа Целодневна Детска Градина "Люляче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)608 27958; +359 (0)608 27958; +359 (0)608 27958
E-mail

Целодневна Детска Градина "Васил Левски", с. Глогинка

Целодневна Детска Градина "Васил Левски" (Село Глогинка) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60387 230

Целодневна Детска Градина "Зарайск", с. Зараево

ул."Първи май" No 38, с. ЗараевоПопово

Целодневна Детска Градина "Зарайск"(Село Зараево) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6032 236

Целодневна Детска Градина "Звездичка", с. Априлово

Целодневна Детска Градина "Звездичка" Село Априлово (Село Априлово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60377 381

Целодневна Детска Градина "Лиляна Димитрова", с. Садин...

Целодневна Детска Градина "Лиляна Димитрова" (Село Садина) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60386 2283

Целодневна Детска Градина "Мара Тасева", с. Гагово

ул."Георги Димитров" No 18, с. ГаговоПопово

Целодневна Детска Градина "Мара Тасева"(Село Гагово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60384 236

Целодневна Детска Градина "Марин Дринов", с. Дриново

ул."Марин Дринов" No 37, с. ДриновоПопово

Целодневна Детска Градина "Марин Дринов" (Село Дриново) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60380 270; +359 (0)60380 270

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов", с. Козица

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов"(Село Козица) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6032 324

Целодневна Детска Градина "Пролет", с. Водица

Целодневна Детска Градина "Пролет"(Село Водица) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)60386 239