Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Полски Тръмбеш

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Детски Свят"

ул. "Янтра" No 21, Полски Тръмбеш

Целодневна Детска Градина "Детски Свят" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6141 39-09; +359 (0)6141 39-17