Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Оряхово

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Мир", с. Селановци

ул."Скакуц", с. СелановциОряхово
www.odz-selanovci.com

Обединено Детско Заведение "Мир", с. Селановци Обединено Детско Заведение "Мир" (Село Селановци) - целодневна детска градина с общинско финансиране. Децата са разпределени по възрастов принцип в 5 групи: - 1 - детска ясла - 3 - детска градина - 1 - подготвителна за училище група Дневният режи ...

Телефон+359 (0)9172 20-89
E-mail

Обединено Детско Заведение "Пролет"

ул."Никола Вапцаров" No 21, Оряхово

Обединено Детско Заведение "Пролет" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9171 3116;

Целодневна Детска Градина "Дружба"

ул."Алея на мира" 1, Оряхово

Целодневна Детска Градина "Дружба" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9171 4162
E-mail