Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Омуртаг

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Космонавт", с. Камбурово

ул."Палатица" 7, с. КамбуровоОмуртаг
www.Facebook.com

Целодневна Детска Градина "Космонавт", с. Камбурово Целодневна Детска Градина "Мечо Пух" (Село Камбурово) - целодневна детска градина с общинско финансиране. Уебсайт: www.Facebook.com Целодневна детска градина „Космонавт”

Телефон+359 (0)6049 369
E-mail

Целодневна Детска Градина "Лилия", с. Плъстина

ул."Васил Левски" 2, с. ПлъстинаОмуртаг

Целодневна Детска Градина "Лилия" (Село Плъстина) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Целодневна Детска Градина "Лято", с. Беломорци

ул."Иван Станков" 20, с. БеломорциОмуртаг

Целодневна Детска Градина "Лято" (Село Беломорци) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)882 422499

Целодневна Детска Градина "Надежда", с. Врани кон

ул."Камчия" 2, с. Врани конОмуртаг

Целодневна Детска Градина "Надежда" (Село Врани кон) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)899 430551

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Звездица

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Звездица) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)897 990326

Целодневна Детска Градина "Радост", с. Зелена Морава

Целодневна Детска Градина "Радост" (Село Зелена морава) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)898 270730

Целодневна Детска Градина "Снежанка", с. Обител

ул. ”Георги Димитров”№7, с. ОбителОмуртаг
www.Facebok.com - ЦДГ „Щастливо детство...

Целодневна Детска Градина "Снежанка", с. Обител Целодневна Детска Градина "Снежанка" (Село Обител) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)899 430373; +359 (0)60451 06054025; +359 (0)60451 06451772; 0884/384-502
E-mail

Целодневна Детска Градина No 1 "Ценка и Цветанка"

ул."Аспарух" 12, Омуртаг

Целодневна Детска Градина No 1 "Ценка и Цветанка" Целодневна Детска Градина No 1 "Ценка и Цветанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)605 2145
E-mail

Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски"

Целодневна Детска Градина No 2 "Стойне Калайджийски" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Адрес: ул. "Двадесет и осми януари" 2

Телефон+359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211; +359 (0)605 2211

Целодневна Детска Градина No 3 "Иван Калайджийски"

Целодневна Детска Градина No 3 "Иван Калайджийски" Целодневна Детска Градина No 3 "Иван Калайджийски" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Адрес: ул. "Възраждане" 26

Телефон+359 (0)605 2559; +359 (0)605 2559; +359 (0)605 2559
E-mail