Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Мизия

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение No 2 "Незабравка"

ул."Петко Банков" No 1, Мизия

Обединено Детско Заведение No 2 "Незабравка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9161 22-95

Обединено Детско Заведение No 3 "Детелина"

ул."9-ти Септември" No 2, Мизия

Обединено Детско Заведение No 3 "Детелина" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9161 22-86
E-mail