Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Медковец

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина No 1

ул. "Дано Опинчев" No 44, с. МедковецМонтана

Целодневна Детска Градина No 1 - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9727 2239; +359 (0)9727 2323
E-mail

Целодневна Детска Градина No 2

ул. "Иван Кулин" 35, с. МедковецМонтана

Целодневна Детска Градина No 2 - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9727 22-82; +359 (0)9727 23-23
E-mail

Целодневна Детска Градина, с. Расово

ул. "Ц. Й. Бояджиев" No 14, с. РасовоМедковец

Целодневна Детска Градина (Село Расово) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9729 799; +359 (0)9729 585
E-mail