Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Лясковец

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Пчелица"

ул. "Бузлуджа" 18, Лясковец

Целодневна Детска Градина "Пчелица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)619 22066
E-mail

Целодневна Детска Градина "Радост"

ул. "Васил Левски" 119, 51, Лясковец

Целодневна Детска Градина "Радост" - целодневна детска градина с общинско

Телефон+359 (0)619 2-30-29