Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Лом

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Пчелица" No 14

ул. "Софийска" 85, Лом

Целодневна Детска Градина "Пчелица" No 14 - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66393

Целодневна Детска Градина No 1 "Снежанка"

ул."Дунавска" No 69, Лом

Целодневна Детска Градина No 1 "Снежанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66384

Целодневна Детска Градина No 12 "Звънче"

ул."Славянска" No 69, Лом

Целодневна Детска Градина No 12 "Звънче" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66391
E-mail

Целодневна Детска Градина No 13 "Детски Свят"

ул."Шести септември" 1, Лом

Целодневна Детска Градина No 13 "Детски Свят" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66335; +359 (0)971 63180

Целодневна Детска Градина No 2 "Червената Шапчица"

ул."Бозвели" No 30, Лом

Целодневна Детска Градина No 2 "Червената Шапчица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66508

Целодневна Детска Градина No 3 "Звездица"

ул. "Черковна" No 14, Лом

Целодневна Детска Градина No 3 "Звездица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66387

Целодневна Детска Градина No 7 "Калинка"

ул. "Филип Тотю" 14 А, Лом

Целодневна Детска Градина No 7 "Калинка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66722; +359 (0)971 66388; +359 (0)971 27346; +359 (0)885 952818

Целодневна Детска Градина No 9 "Светулка"

ул. "Д-р Басанович" 1, Лом

Целодневна Детска Градина No 9 "Светулка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)971 66389; +359 (0)971 63682