Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Летница

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Ирина Бачо Кирова"

ул."С.Румянцев" 1, Летница

Обединено Детско Заведение "Ирина Бачо Кирова" Обединено Детско Заведение "Ирина Бачо Кирова" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6941 069412064; +359 (0)894 12574; +359 (0)6941 069412446

Целодневна Детска Градина "Детелина", с. Крушуна

ул. "Костадин Ганев" No 11А, с. КрушунаЛетница

Целодневна Детска Градина "Детелина" (Село Крушуна) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6944 432