Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Кюстендил

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна Детска Градина "Здравец"

ул.”Велбъжд”№7, Кюстендил
www.zdravez.com

Целодневна Детска Градина "Здравец" Децата в детската градина се отглеждат, възпитават и обучават при условия, които гарантират: 1. равни възможности за физическо, духовно и социално развитие; 2. техните права, свобода и сигурност; 3. зачитане на достойнството им, уважение и любов към де ...

Телефон078 55 06 11; 078 55 06 11
E-mail