Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Крумовград

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Митко Палаузов"

ул."Хр. Смирненски" No 1, Крумовград

Обединено Детско Заведение "Митко Палаузов" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3641 03641/75-07

Целодневна Детска Градина "Вела Пеева", с. Поточница

Целодневна Детска Градина "Вела Пеева" (Село Поточница) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3642 25-04

Целодневна Детска Градина "Детелина Минчева", с. Аврен

Целодневна Детска Градина "Детелина Минчева" (Село Аврен) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)888 696378

Целодневна Детска Градина "Искра", с. Странджево

Целодневна Детска Градина "Искра" (Село Странджево) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)36401 258

Целодневна Детска Градина "Лилия Карастоянова", с. Егре...

Целодневна Детска Градина "Лилия Карастоянова" (Село Егрек) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3644 03644/335

Целодневна Детска Градина "Пролет", с. Пелин

Целодневна Детска Градина "Пролет" (Село Пелин) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3641 7071

Целодневна Детска Градина "Ран Босилек", с. Каменка

Целодневна Детска Градина "Ран Босилек" (Село Каменка) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3641 71-94

Целодневна Детска Градина "Юрий Гагарин"

ул."Г. С. Раковски" No 11, Крумовград

Целодневна Детска Градина "Юрий Гагарин" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3641 03641/71-49; +359 (0)3641 71-49