Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Кнежа

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение No 1 "Огнян Михайлов"

ул."Хаджи Димитър" No 1, Кнежа

Обединено Детско Заведение No 1 "Огнян Михайлов" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9132 2706; +359 (0)9132 4113
E-mail

Обединено Детско Заведение No 2 "Дафинка Чергарска"

ул."Г. Димитров" No 36, Кнежа

Обединено Детско Заведение No 2 "Дафинка Чергарска" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9132 27-19; +359 (0)9132 50-01
E-mail

Целодневна Детска Градина "Гълъбин Боевски"

ул."Самуил" No 8, Кнежа

Целодневна Детска Градина "Гълъбин Боевски" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9132 2224; +359 (0)9132 2734
E-mail