Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Кърджали

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Група Детски Градини "Славейче", с. Широко Поле

Група Детски Градини "Славейче", с. Широко Поле - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3625 03625/319

Група Детски Градини "Щастие", район с. Чифлик

Група Детски Градини "Щастие", район с. Чифлик - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3624 228; +359 (0)3624 228

Група Детски Градини - "Мики Маус"р с. Стремци

Група Детски Градини - "Мики Маус", с. Стремци - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3622 03622/2292

Група Детски Градини Район С. Перперек "Щастие", с. Пер...

Група Детски Градини Район С. Перперек "Щастие" (Село Перперек) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3626 380

Обединено Детско Заведение "Вяра Надежда и Любов"

ул. "Мара Михайлова" No 6, Кърджали

Обединено Детско Заведение "Вяра Надежда и Любов" Обединено Детско Заведение "Вяра Надежда и Любов" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 61550; +359 (0)361 22246; +359 (0)361 61550

Обединено Детско Заведение "Детелина"

ул."Иван Вазов" No 87, Кърджали

Обединено Детско Заведение "Детелина" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 61545; +359 (0)361 61545; +359 (0)361 61545

Обединено Детско Заведение "Максим Горки"

ул."Джебелска" No 1, Кърджали

Обединено Детско Заведение "Максим Горки" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 0361/65339; +359 (0)361 0361/65339; +359 (0)361 0361/65339

Обединено Детско Заведение "Орфей"

ул."Синчец" 1, Кърджали

Обединено Детско Заведение "Орфей" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 61548; +359 (0)361 61548; +359 (0)361 61548

Обединено Детско Заведение "Райна Княгиня"

кв. "Възрожденци", Кърджали

Обединено Детско Заведение "Райна Княгиня" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 65338; +359 (0)361 65338; +359 (0)361 65338; +359 (0)361 65346

Обединено Детско Заведение "Щастие"

ул.Крайбрежна 22, Кърджали

Обединено Детско Заведение "Щастие" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)361 65341; +359 (0)361 65341; +359 (0)361 65341