Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Харманли

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Ален Мак"

ул.Ал.Стамболийски 81, 6450 Харманли, Харманли

ОДЗ "АЛЕН МАК" е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)373 828-06; +359 (0)373 828-04

Обединено Детско Заведение "Пролет"

ул.Сакар планина No 11, 6450 Харманли, Харманли

ОДЗ "ПРОЛЕТ" е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)373 851-61; +359 (0)373 851-62

Целодневна Детска Градина "Детски Свят"

ул.Съборна No 2, 6450 Харманли, Харманли

ЦДГ "ДЕТСКИ СВЯТ" е целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)373 841-04; +359 (0)373 850-29