Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Горна Оряховица

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Божур"

ул. "И.Макариополски" 17, Горна Оряховица

Обединено Детско Заведение "Божур" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 2-66-54

Обединено Детско Заведение "Елена Грънчарова"

"Раховец" 11, Горна Оряховица

Обединено Детско Заведение "Елена Грънчарова" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 6-45-35

Седмична Детска Градина "Детски Свят"

ул. "Пирин" 6, Горна Оряховица

Седмична Детска Градина "Детски Свят" - седмична детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 60802
E-mail

Целодневна детска градина "Ален Мак"

ул. "Ангел Кънчев" No 43, Горна Оряховица

Целодневна детска градина "Ален Мак" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 2-34-35
E-mail

Целодневна Детска Градина "Бодра Смяна"

ул. "Бунар Хисар" No 20, Горна Оряховица

Целодневна Детска Градина "Бодра Смяна" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 60690; +359 (0)884 477313; +359 (0)884 477311
E-mail

Целодневна Детска Градина "Здравец"

"Ал.Стамболийски" No 1, Горна Оряховица

Целодневна Детска Градина "Здравец" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 6-46-06

Целодневна Детска Градина "Първи Юни"

ул. "Витоша" No 2А, Горна Оряховица

Целодневна Детска Градина "Първи Юни" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 20089

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство"

ул."Дружба" No 15, Горна Оряховица

Целодневна Детска Градина "Щастливо Детство" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)618 24813