Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Джебел

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Щастливо Детство"

ул."Еделвайс" No 30,, Джебел

Обединено Детско Заведение "Щастливо Детство" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3632 2178

Целодневна Детска Градина "Изгрев"

ул.Арда No 7, Джебел

Целодневна Детска Градина "Изгрев" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3632 2033; +359 (0)3632 2033

Целодневна Детска Градина "Песнопой" (Село Припек)

Целодневна Детска Градина "Песнопой" (Село Припек) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3634 3257

Целодневна Детска Градина "Щастие" (Село Ридино)

Целодневна Детска Градина "Щастие" (Село Ридино) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3633 03632/2944; +359 (0)3633 03632/2944