Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Чипровци

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Целодневна детска градина "Детелина" с яслена група и ф...

ул. "23-И СЕПТЕМВРИ" 28, Чипровци

Целодневна детска градина "Детелина" с яслена група и филиали - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)9554 21-11; +359 (0)9554 09554/22-04; +359 (0)889 003398