Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Борован

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Юрий Гагарин", с. Малорад

ул."Петър Кънчев" No 7, с. МалорадБорован
www.borovan.bg/?r=home/t139/t141/t276&lang=bg

Обединено Детско Заведение "Юрий Гагарин", с. Малорад Обединено Детско Заведение "Юрий Гагарин" (Село Малорад) - целодневна детска градина с общинско финансиране. ВИЗИЯ НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА ОДЗ “ Юрий Гагарин “ е детска градина с дългогодишна история. В ОДЗ се създават добри условия за пълно ...

Телефон+359 (0)888 624089
E-mail

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов", с. Нивянин

Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов", с. Нивянин Целодневна Детска Градина "Митко Палаузов" (Село Нивянин) - целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината отваря врати на 01. 09. 1962 година. Днес тук се обучават и възпитават около 25 деца в смесена възрастова група. За децата се грижи ...