Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Асеновград

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено детско заведение "Асенова крепост"

бул. "Васил Левски" №17, Асеновград

Обединено детско заведение "Асенова крепост", гр. Асеновград

Телефон0331 63126
E-mail

ЦДГ "Мир" - Асеновград с филиал с. Стоево

ул."Гонда вода" No 1, Асеновград
www.mir.asenovgrad-bg.com

ЦДГ "Мир" - Асеновград с филиал с. Стоево ЦДГ “МИР” се намира в източната част на Асеновград, в екологически чист район с естествена растителност, облагородена и подредена. Същата се поддържа ежедневно. Всяка година се прави ново залесяване, съобразено с предназначението на детското заведение. ...

Телефон0331 / 4-51-94
E-mail

ЦДГ “Дружба”

ул. “Съединение” № 12, Асеновград

Децата в ЦДГ “Дружба” са разделени в 6 групи, 1 от тях е във филиала в с. Избеглии.

Телефон0331/6 90 49

ЦДГ “Мир”

кв."Изток ул. "Гонда вода" № 1, Асеновград
www.mir.asenovgrad-bg.com

ЦДГ “Мир” ЦДГ “МИР” се намира в източната част на Асеновград, в екологически чист район с естествена растителност, облагородена и подредена. Същата се поддържа ежедневно. Всяка година се прави ново залесяване, съобразено с предназначението на детското заведение. Д ...

Телефон0331 / 4-51-94
E-mail

ЦДГ “Надежда”

ул. "Спортист" 52, Асеновград
www.cdgnadejda.asenovgrad-bg.com

ЦДГ “Надежда” На 02. IX. 1991г. с тържествен водосвет от отец Александър е открита ЦДГ "Надежда" в гр.Асеновград. Дългоочакваното събитие е уважено от много гости: културни дейци, родители, колеги, спонсори. Основна цел , стояща пред нас е осигуряване условия за оптим ...

Телефон0331 / 6-22-28
E-mail

ЦДГ “Никола Вапцаров”

ул. “Васил Априлов“ № 11, Асеновград
cdg6-vapcarov.com

ЦДГ “Никола Вапцаров “ – Асеновград е съвременен тип детско заведение и желана от деца и родители жизнена среда за индивидуално – личностното съзряване на подрастващите. В ЦДГ“Никола Вапцаров “ – Асеновград се възпитават и отглеждат деца от 3 до 7 годишн ...

Телефон0331 62451
E-mail

ЦДГ “Пролет”

ул. “Захари Стоянов” № 9, Асеновград
www.cdgprolet.dir.bg

ЦДГ “Пролет” Целодневна детска градина "Пролет" е открита по настояване и с финансовата подкрепа на Тютюнев комбинат през 1947г. Първата в града ни детска градина е водеща в работата с деца от предучилищна възраст. Дълги години е била школа по физическо възпитание под ...

Телефон0331/6 21 70
E-mail

ЦДГ “Радост”

Кв. Долни Воден ул. “Захария” № 38, Асеновград

Децата в ЦДГ “Радост” са разделени в 7 групи, 1 от които е във филиала в кв. Горни Воден.

Телефон0331/4 80 59