Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Велико Търново

Детски градини по градове в България
Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

ОДЗ "Ален мак"

ул."Стефан Мокрев" № 5, Велико Търново
www.odzalenmak.info

ОДЗ "Ален мак" Екипът е изграден от 16 детски учители, учител по музика, четири медицински сестри и един фелдшер. Всички те са мотивирани професионалисти, изпълнени с обич и доверие във възможностите на всяко дете, със стремеж да координират своите очаквания и изисквани ...

Телефон062/ 64-19-11
E-mail

ОДЗ "Пролет"

ул."Иван Вазов" № 5, Велико Търново

Сградата на детското заведение е паметник на културата. Същата е завещана през 1948 г.от Тодора Константинова Русева на Великотърновската народна община, с единственото желание, тя да бъде използвана за възпитанието и обучението на малките деца от квартал ...

Телефон062/ 63-89-18
E-mail

ОДЗ "Рада Войвода"

ул. "Рада Войвода" № 11, Велико Търново

ОДЗ "Рада Войвода" В ОДЗ „Рада Войвода” се възпитават и обучават 150 деца. Те са разделени в четири възрастови групи за деца от предучилищна възраст и една яслена група. За децата се грижи високо квалифициран педагогически и непедагогически персонал. Всички 8 учителки са с ...

Телефон062/ 64-08-76
E-mail

ОДЗ "Св. св. Кирил и Методий"

ул."Димитър Найденов" № 24, Велико Търново

ОДЗ “ Св. Св. Кирил и Методий “ е открито на 2 .ХІІ.1987 година. Намира се в квартал “ Света гора “ - квартал с много зеленина и чист въздух. Детското заведение разполага с 4 броя широки, светли и чисти занимални, просторен физкултурен салон , oграмотите ...

Телефон062/ 63-39-34
E-mail

ЦДГ "Евгения Кисимова"

ул."Освобождение"№ 31, Велико Търново

ЦДГ "Евгения Кисимова" Детската градина работи с 5 групи; всяка група разполага с спалня-занималня и сервизни помещения; три групи са оборудвани с падащи легла, две с легла на два етажа, които осигуряват достатъчно място за дейностите на децата, маси за хранене, разполагат с те ...

Телефон062/ 63-39-89

ЦДГ "Иванка Ботева"

ул."Мария Габровска"№ 7, Велико Търново

Целодневна детска градина „Иванка Ботева ” се намира в кв.”Кольо Фичето”.Детската градина се помещава в сграда, специално построена за целта през 1976г., масивно строителство. Сградата е функционална, гарантираща безопасността на децата. По проект за енер ...

Телефон062/ 64-89-48
E-mail

ЦДГ "Райна Княгиня"

ул."Мария Габровска" № 3, Велико Търново
cdgrkniaginia.free.bg

ЦДГ "Райна Княгиня" ЦДГ "Райна Княгиня" е основана през 1976 година в квартал “Колю Фичето”. За възпитанието и обучението на децата се грижи персонал от: 1 директор, 12 учители, 1 ЗАС, 6 помощник възпитатели, 2 готвачки, 1 перачка, 1 огняр и 2 медицински сестри. Детската г ...

Телефон062/ 64-89-47
E-mail

ЦДГ "Слънце"

ул."Любен Каравелов"№ 47, Велико Търново

ЦДГ "Слънце" Целодневна детска градина „Слънце” е открита през 1965 год. и се намира в центъра на град Велико Търново. Разположена е в две сгради. Основната, специално построена сграда има четири обособени групи със самостоятелни просторни и слънчеви занимални, спални ...

Телефон062/ 62-41-07
E-mail

ЦДГ "Соня"

ул."Момина Крепост" № 9, Велико Търново
www.vtsonyacdg.webnode.com

ЦДГ "Соня" Цялостната дейност на детската градина е организирана по посока на усвояване на морални ценности и добродетели, етични модели на безопасно поведение на детето в гражданското общество и обединена Европа. Формиране на личности с висока интелектуална подгот ...

Телефон062/ 64-48-40
E-mail

Целодневна Детска Градина

с. Балван, Велико Търново

Целодневна Детска Градина - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)6113 2642; +359 (0)879 608794
E-mail