Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

ЦДГ № 28 "Карамфилче"

Адрес
ул.Карамфил № 13, варна
Телефон
052 303 170; 052 303 446
Вид
Държавна
Цвете в Цветния квартал на гр. Варна - това е целодневна детска градина № 28 "Карамфилче".В детска градина № 28 "Карамфилче" възпитаваме децата в общочовешките културни и нравствени норми и даваме познание за света, развиваме интелектуалните им способности. Приобщаваме ги към ценностите на гражданското общество, поставяме основите на толерантното отношение към междукултурните различия, възпитаваме любов към род и Родина, стимулираме екологосъобразно поведение към природата.
За целодневна детска градина № 28 "Карамфилче" организирането и отбелязването на народни и културни празници е традиция с десетилетна история. Възпитаваме децата в народностен дух чрез традиции, обичаи, ритуали. Детската градина е добила широка популярност сред обществеността в града с ежегодните Великденски и Коледни изложби.
В ЦДГ № 28 "Карамфилче", по желание на децата и родителите им, се организират допълнителни дейности - обучение по английски език, изобразително изкуство, танцово изкуство.
Карта
СНИМКИ (3)