Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Перник

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединена Детска Градина "Пролет" (Град Перник)

ул. "Люлин"№ 39, Перник

Обединена Детска Градина "Пролет" (Град Перник) Обединена детска градина „Пролет” се състои от две градини Целодневна детска градина №7 и Целодневна детска градина №10 и филиал, кв. Могиличе - 3 групи - Целодневна детска градина №7 - 2 групи - Целодневна детска градина №10 - 1 група - филиала Детск ...

Телефон076/630463; 0882480626
E-mail

Обединено Детско Заведение No 1 "Миньорче" (Град Перник...

Бул."Кракра" No 40, Перник

Обединено Детско Заведение No 1 "Миньорче" (Град Перник) Детската градина е открита през 1934г. Носител е на орден “ Кирил и Методий” II - ра степен. В ОДЗ No 1 "Миньорче" има 8 целоднвни групи и 1 яслена група. Децата участват в различни конкурси, в концерти и изложби пред родители и пернишката общественост. П ...

Телефон+359 (0)76 603112; +359 (0)76 603202; +359 (0)76 603112; +359 (0)76 603272

Обединено Детско Заведение No 4 "Чуден Свят" (Град Перн...

кв. "Мошино", Перник

Обединено Детско Заведение No 4 "Чуден Свят" (Град Перник) В детското заведение функционират 14 групи - 11 групи детска градина - 3 от тях подготвителни за училище и 3 групи детска ясла.Сградите, в които са разположени групите са три. Една от сградите е с деца от яслена възраст /от1 до 3 години/. В другата сграда ...

Телефон+359 (0)76 673017; +359 (0)76 670714
E-mail

Обединено Детско ЗаведениеNo 11 "Знаме на Мира" (Град П...

ул."Лом" No 1, Перник
odz11.dir.bg

Обединено Детско ЗаведениеNo 11 "Знаме на Мира" (Град Перник) Детското заведение разполага с богата материална база, просторни, светли и топли занимални, физкултурен и музикален салон, басейн, логопедичен кабинет, зала за обучение по чужди езици и добре поддържан двор. В ОДЗ 11 се обучават 270 деца, от които 16 в яс ...

Телефон+35976673256
E-mail

ЦДГ No 2 "Родолюбче" (Град Перник)

Централен парк, Перник

ЦДГ No 2 "Родолюбче" (Град Перник) Благоприятно местоположение – централна част на града, гъсто населен жилищен район, непосредствена близост до административно – търговския център на града, добра комуникативност, както и добри материални и педагогически условия, правят ЦДГ №2 едно от най- ...

Телефон+359 (0)76 602157
E-mail

Целодневна Детска Градина No 3 "Пролетен Цвят" (Град Пе...

ул."Н.Чучулков" 16, Перник

ЦДГ № 3 "Пролетен цвят" е място за непрекъснато развитие и интегриране на детската личност, насочвана към овладяване на общочовешки ценности, възприемане и адаптация на знания.Детката градина има 5 групи, както следва: 4 целодневни групи в основната част ...

Телефон+359 (0)76 672798
E-mail

Целодневна Детска Градина No 8 "Изворче" (Град Перник)

кв. "Тв.ливади" No 6, Перник

Целодневна Детска Градина No 8 "Изворче" (Град Перник) ЦДГ No 8 "ИЗВОРЧЕ" е целодневна детска градина с общинско финансиране. В детската градина има 6 групи и една във филиал ЕЛЕНА. Допълнителни форми и дейности: - Английски език – учител от училище “ Европа “ в централната сграда и бл. No 12 - Изобразител ...

Телефон+359 (0)76 602942; +359 (0)76 602942

Целодневна Детска ГрадинаNo 6 "Българче" (Град Перник)

ул."Минск" No 9, Перник

Целодневна Детска ГрадинаNo 6 "Българче" (Град Перник) е детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)76 672512; +359 (0)76 672907
E-mail