Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Пазарджик

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Детство", с. Мало Конаре

Обединено Детско Заведение "Детство" (Село Мало Конаре) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)888 205929; +359 (0)3513 919419

Обединено Детско Заведение No 5 "Снежанка"

ул."Цар Калоян" No 34, Пазарджик

Обединено Детско Заведение No 5 "Снежанка" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)34 456156
E-mail

Обединено Детско Заведение No 6 "Юрий Гагарин"

ул."8-ми март" No 1, Пазарджик
gagarin.web.officelive.com

Обединено Детско Заведение No 6 "Юрий Гагарин" Обединено Детско Заведение No 6 "Юрий Гагарин" - целодневна детска градина с общинско финансиране. Градината е открита през 1937 година по настояване на Женското благотворително дружество от градската община. Последователно през годините е премествана ...

Телефон+359 (0)34 483902; +359 (0)34 484077
E-mail

Обединено Детско Заведение No 7 "Слънчо"

ул."Веслец" No 1, Пазарджик

Обединено Детско Заведение No 7 "Слънчо" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)34 481042; +359 (0)34 481041
E-mail

Обединено Детско Заведение No 8 "Валентина Терешкова"

ул."Панайот Волов" No 1, Пазарджик

Обединено Детско Заведение No 8 "Валентина Терешкова" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)889 789894

Обединено Детско Заведение No 9 "Калина Малина"

бул."Христо Ботев", Пазарджик

Обединено Детско Заведение No 9 "Калина Малина" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)34 444640; +359 (0)34 444992

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 1 „ЗДРАВЕЦ”

Ул. "Васил Априлов" №1, Пазарджик
zdravetz-pz.com

ОБЕДИНЕНО ДЕТСКО ЗАВЕДЕНИЕ № 1  „ЗДРАВЕЦ” Тук се възпитават и обучават 250 деца, разделени в 11 групи, от които 1 яслена, 9 градински и 1 логопедична за деца с езиково-говорни нарушения. ОДЗ №1 „ЗДРАВЕЦ” е уникално с: Ефективно функциониращо от 1999 год. Родителско настоятелство, което и ...

Телефон034 44 46 75
E-mail

Целоджевна Детска Градина "Знаме на Мира", с. Овчеполци

Целоджевна Детска Градина "Знаме на Мира" (Село Овчеполци) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)3510 236
E-mail

Целодневна Детска Градина "Веселка", с. Ивайло

Целодневна Детска Градина "Веселка" (Село Ивайло) - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)889 205056; +359 (0)34 486407
E-mail

Целодневна Детска Градина "Върбица"

ул."Преспа" No 69, Пазарджик

Целодневна Детска Градина "Върбица" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)34 444696