Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Мездра

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение No 1 "Мир"

ул."Св.св. Кирил и Методий" 47, Мездра
www.odzmir1mz.piczo.com

Обединено Детско Заведение No 1 "Мир" С КАКВО РАЗПОЛАГАМЕ ОДЗ №1 " Мир" се посещава от 143 деца , разпределени в 5 градински и 1 яслена група ЦДГ Г. Кремена посещават 16 деца в смесена група ЦДГ Д. Кремена посещават 19 деца в смесена група ЦДГ Типченица посещават 15 деца в смесена гру ...

Телефон0910/9-25-10
E-mail

Обединено Детско Заведение No 2 "Слънчице"

ул."Дунав" No 1, Мездра

Обединено Детско Заведение No 2 "Слънчице" - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)910 9-20-74
E-mail

Целодневна Детска Градина No 1

ул."Паисий" No 2, Мездра

Целодневна Детска Градина No 1 с филиали в ЦДГ No 3, ЦДГ No 5, ЦДГ в с. Брусен, ЦДГ в с. Боденец и ЦДГ в с. Върбешница - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)910 92713
E-mail

Целодневна Детска Градина No 2

ул."Георги Кирков" No 2, Мездра

Целодневна Детска Градина No 2 - целодневна детска градина с общинско финансиране.

Телефон+359 (0)878 673109; +359 (0)910 92303
E-mail