Всички детски градини


Детски градини.com
(more info)
Детски градини.com :)

Самоков

Детски градини 
[ + Добавете вашата Детска градина в тази категория от тук ]

Обединено Детско Заведение "Самоково"

ул."Гоце Делчев" No 4, Самоков

Обединено Детско Заведение "Самоково" Обединено детско заведение с общинско финансиране. Към градината има логопедична група.

Телефон0722/66208

ОДЗ "ЗВЪНЧЕ"

ул. "Проф.Васил Захариев" № 5, Самоков
zvance.vacau.com

ОДЗ "ЗВЪНЧЕ" Обединено детско заведение с общинско финансиране.

Телефон0722/66 989
E-mail

ОДЗ "ЗОРНИЦА"

ул. Захарий Зограф 43, Самоков
samokov.schools.officelive.com/zornica.aspx

ОДЗ "ЗОРНИЦА" Зорница" ОДЗ е открита е през 1974 година и работи с деца от една до шест години. Децата са разпределени по групи: -Яслена-седмична; -Първа; -Втора-седмична; -Трета; -Предучилищна; Обучението се извършва по програмата на МОН за детски градини. Осве ...

Телефон0722 66 442
E-mail

ЦДГ "ДЕТЕЛИНА"

Ул "Рилска малина" 2, Самоков
bgpolis.eu/index.php?lg=bg&tab=4&id=614&virt=1

ЦДГ "ДЕТЕЛИНА" ЦДГ "Детелина" - гр.Самоков е открита на 15.09.1984г. В нея се възпитават и отглеждат деца от 2,5 до 7 години и се разпределени по възрастов признак в 6 групи. Учебно-възпитателният процес и цялата организационна работа се осъществява от един директор 12 ...

Телефон0722/66178 GSM: 0884650578; 0878973575
E-mail